De precisie van Ultrasoon

SDT Ultrasoon Trainingen

Afbeelding: Logo SDT Hear More

SDT / IMCS SherLog Training

Voorwaarden en condities

SDT international organiseert jaarlijks een aantal keren een theoretische cursus inclusief praktische training on – board. Deelnemers verkrijgen het certificaat “Certified Operator qualified for ultrasonic hatch cover tightness testing with the Class Type Approved SherLog TA” in overeenstemming met de IACS UR Z17, na een schriftelijk examen met goed gevolg te hebben afgesloten.

Training programma

Naast de specificaties van de IACS UR Z17 wordt het trainingsprogramma vastgelegd met inbegrip van de eisen van de industrie. Het onderstaand weergegeven trainingsschema kan worden gewijzigd en is afhankelijk van het aantal vooraf geregistreerde deelnemers.

Faciliteiten

Cursussen worden uitsluitend georganiseerd in hotels van goed internationaal niveau.

Cursus agenda

De theoretische en praktische on – board training werd dusdanig ontwikkeld opdat de specificaties van IACS UR Z17 zo uitgebreid als mogelijk aan bod komen, en de cursusduur niet langer is als 2 ½ dag. Om deze reden wordt de syllabus al direct na ontvangst van het verschuldigde cursus bedrag per e-mail aan elke deelnemer verzonden. Additioneel ontvangt elke deelnemer ook het goed geïllustreerde “Hatch Cover Inspections” boek; dit wordt uitgegeven door het Nautical Institute als aanvulling op de cursus. De bedoeling is dat alle deelnemers zich vooraf kunnen oriënteren met de vele aspecten welke gedurende de cursus aan bod komen. Ook is het een goede leidraad voor de dagelijkse praktijk.

Certificatie

Nadat men de cursus en de examens met goed gevolg heeft afgesloten, zal de deelnemer het certificaat “Certified Operator qualified for ultrasonic hatch cover testing with the Class Type Approved SherLog TA” verkrijgen. SDT International verstrekt deze certificaten binnen 3 weken na afloop van de cursus. De naam en aanvullende gegevens van de nieuwe inspecteur worden tevens opgenomen in de “List of Certified Operators”. Deze is permanent toegankelijk via http://www.sdt.eu/pdf/CofQweblist.pdf

Een certificaat is 3 jaar geldig en kan worden verlengd na met succes een e – examen te hebben afgelegd, voordat het certificaat verlopen is.

Praktische cursus details

·

Deelnemers ontvangen ca. 1 week voor het begin van de cursus details omtrent locatie, hotel, etc.

·

Deelnemers worden verzocht hun reeds ontvangen syllabus mee te nemen

·

Elke deelnemer zal voor de duur van de cursus een door SDT International ter beschikking gestelde SherLog TA ultrasone detector ter beschikking hebben

·

Koffie en lunch zijn bij het cursu bedrag inbegrepen

·

Transport na en van het schip waarop het praktische cursus gedeelte plaats vindt is bij het cursusbedrag inbegrepen

·

Om te kunnen blijven voldoen aan de geldende veiligheidsregels wordt iedere deelnemer verzocht om zelf zorg te dragen voor een helm, overall, veiligheidsschoenen en handschoenen

Taal

De taal van deze cursus, syllabus, cursusdocumentatie en het schriftelijke examen is in de Engelse taal. Van alle deelnemers wordt dan ook verwacht, dat zij een goede kennis van het Engels hebben.

Voor verdere informatie, voorwaarden en condities, actueel trainingsschema en locaties, het aanmeldingsformulier, etc. klik hier