De precisie van Ultrasoon

Betaal voor het gebruik van perslucht, niet voor de lekken!

Perslucht is de meest gebruikte energiebron binnen de industrie en tegelijkertijd ook een van de meest dure energiebronnen, in termen van kosten. In het algemeen kan men aannemelijk maken dat, gebaseerd op een gebruiksduur van 5 jaar en een jaarlijkse productie van 6.000 uur, er kosten ontstaan van 75% voor de gebruikte energie, 13% afschrijving en 12% aan onderhoudskosten.

Afbeelding: Lekdetectie

Lekken consumeren tussen de 30 – 40% van de gebruikte energie.

Heeft u zich al gerealiseerd, dat lekken overal in het systeem kunnen voorkomen?
Een pro–actief programma om een dergelijke verspilling op te sporen is uiterst belangrijk, omdat u dan de energieverliezen door lekken tot een meer acceptabel niveau van rond de 5% terug kunt brengen.

Lekken veroorzaken ultrasoon geluid.

De SDT ultrasone detector geeft aan waar de lekken zich bevinden, zodat u de lekken als het ware kunt aanwijzen. Uw SDT detector is uitgerust met een LCDisplay om het kwantificeren van een lek mogelijk te maken. Op de juiste wijze gebruikt, kunt u elk lek kwantificeren in L/uur – een betere mogelijkheid om uw inspanningen inzichtelijk te maken is er niet …..