De precisie van Ultrasoon

Het principe

HEAR MORE: lekken veroorzaken ultrasoon geluid en de SDT FlexUs laat u de lekken horen, opdat u ze kunt opsporen

·

De SDT FlexUs detector werkt als een super microfoon, uitsluitend gevoelig ten aanzien van hoog frequente ultrasoon signalen. Door het gebruik van een gevoelig piëzoelectrisch kristal als een sensorelement, “bewegen” de hoog frequente ultrasone signalen het kristal, een elektrische puls wordt versterkt en vertaald naar een voor een mens hoorbaar geluid dat via de hoofdtelefoon goed waarneembaar is.

Afbeelding: Hear More met de SDT FlexUs

·

Als een lek vanuit een hoog frequentiegebied uitstroomt, wordt turbulentie veroorzaakt. De turbulentie brengt een hoog frequente geluidscomponent voort. Deze wordt door het gevoelige piëzoelectrische kristal “gehoord”, welke hierdoor een gebruiker snel en eenvoudig de plek van het lek laat vinden. De SDT FlexUs laat u de aanwezigheid van een lek horen middels een kwalitatief zeer goed signaal, dat daadwerkelijk overeen komt met datzelfde lek. Feitelijk veroorzaakt elk lek z’n eigen unieke geluid.

·

Lekken worden in het algemeen gevonden, door de detector omhoog en omlaag en van links naar rechts te bewegen. De sterkte van het ontvangen signaal neemt toe, naarmate men dichter bij het lek komt. Aan de hand van het hoogste signaal kan een lek daarom snel en eenvoudig worden opgespoord. Hoorbare geluiden in een fabriek of werkplaats veroorzaken geheel geen problemen voor de SDT FelxUs detector.

·

De dichtheid van een gesloten volume respectieve structuur (cabine van een voertuig, cockpit van een vliegtuig, gebouw, andere) wordt gemeten met de SDT FlexUs plus een als extra leverbare 200mW bi-sonic zender. De zender wordt binnenin het volume geplaatst, en met de SDT FlexUs detector wordt aan de buitenzijde van het volume gemeten. Een gelijkblijvend zacht geluidsniveau betekent dat het volume dicht. Een lek wordt aangetoond op het moment dat men plotseling het volledige geluid van de zender te horen krijgt.