De precisie van Ultrasoon

Ultrasone dichtheidstesten van ondergrondse tanks

In geheel Europa en elders in de wereld is het probleem van grondvervuiling een prioriteit geworden.

In een groot aantal landen is een wettelijk kader van kracht waarbinnen geregeld wordt, dat historische grond vervuiling in kaart wordt gebracht en dat nieuwe grondvervuiling wordt voorkomen. In het licht van mogelijke vervuiling van grond en grondwater door opslag van brandstoffen of gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse tanks, worden de bedrijfsvoorschriften en gebruiksvoorschriften voor ondergrondse opslag steeds stringenter. Strenge, periodieke tank testen op lekdichtheid worden van overheidswege opgelegd om een incidentvrije bedrijfsvoering te garanderen.

De bedoeling is om een lek snel te identificeren om het gevaar van een vervuiling te voorkomen cq. te beperken. In het geval van een serieuze lekkage zal de niet direct vervuilde grond moeten worden afgegraven en gereinigd worden – dergelijke dure kosten wenst men te beperken.

Afbeelding: Ultrasone dichtheidstesten van ondergrondse tanks

De controleur wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor de geleverde services.

Het is derhalve gemakkelijk te begrijpen dat het risico van een verkeerde diagnose de controleur in een verantwoordelijke positie plaatst, als een tank afgekeurd respectieve goedgekeurd wordt. Tijdens de ontwikkeling van het huidige SDT TankTest Systeem heeft deze verantwoordelijkheid een cruciale rol ingenomen.

De SDT 270MTT is de meest betrouwbare, de meest uitgebreide en de meest nauwkeurige detector in de markt voor de dichtheidscontrole van ondergrondse ontbrandbare vloeistoftanks en de bijbehorende pijpleidingen door het aanleggen van een vacuüm en de ultrasone geluiden te beluisteren. Met de SDT “Graph & Measurement” software voor het automatisch opmaken van betrouwbare rapportages, alle meetresultaten worden tenslotte in de detector opgeslagen. Deze kunnen naar een PC worden overgebracht. Zodoende wordt het bewijs geleverd dat een tank getest is, de meetresultaten vastgelegd zijn, grafieken opgemaakt kunnen worden en dat alle gegevens gearchiveerd kunnen worden.