De precisie van Ultrasoon

Ultrasone dichtheidstesten van ondergrondse tanks

SDT270MTT

De SDT270MTT is een compleet ultrasoon systeem voor de dichtheidscontrole van ondergrondse tanks en het bijbehorende pijpleidingenwerk, door het introduceren van een vacuüm in de tank en het beluisteren van de ultrasone geluiden.

Deze methode is veel gevoeliger in het detecteren dan elke andere dichtheidscontrole middels druk. Ze geeft alle dichtheids imperfecties weer in een duidelijk waarneembare (vertaalbaar audio signaal dat representatief is voor de gedetecteerde scheuren, hoorbaar gemaakt door de hoofdtelefoon) en kwantitatief gemeten (via het digitale LCDisplay, en uitgedrukt dBµV).

De SDT270MTT detector wordt compleet geleverd met het SDT “grafiek en meet” software pakket voor de automatische opmaak van rechtsgeldige rapportages. Alle data en meetresultaten zijn opgeslagen in de detector. Deze kunnen naar een PC worden overgebracht voor gehele controle van de uitgevoerde tank tests:

·

Bewijs van uitgevoerde testen

·

Meetresultaten en grafieken

·

Archivering van de prestatie

·

Opmaak van rechtsgeldige rapportages, inclusief personalisatie door gebruik te maken van bedrijfslogo’s, inclusief alle nodige identificatie details van de test, opmerkingen, grafieken en weergave van de sensor uitlezingen.

De geheugencapaciteit van de detector correspondeert met 20 uur continue meten. Dit betekent 72.000 metingen; het instrument tenslotte neemt een meting per seconde gedurende de opname fase (tank dichtheidsmeting in data opname modus). Het batterijpack heeft een autonomie van 8 tot 10 uur (zonder achtergrond verlichting). Met een extra batterijpack kan deze tijdspanne worden verdubbeld.