De precisie van Ultrasoon

Luikdeksels, ultrasone dichtheidscontrole en on-board condition monitoring

Overzicht

HEAR MORE – meer en beter waarnemen vanwege het altijd aanwezige ultrageluid: de meest complete en toegewijde oplossing om schadeclaims te verminderen , afkomstig van lekkende luikendeksels.

Waarom zou U SherLog ultrasone lekdetectie apparatuur gebruiken voor het op lekdichtheid testen van luikendeksels?

Afbeelding: SherLog ultrasone lekdetectie

Weerdichtheid van een rubberen pakking systeem van een luikendeksel is van een groot aantal factoren afhankelijk. Een van de meest belangrijke factoren is echter de compressie status van het rubberen pakking systeem. Compressie staat toe, dat de pakking rubbers de vervorming van het schip op een manier compenseren zodat de rubberen pakking / compressiebalk aansluiting een dichte pakking blijven vormen.

Methodes als waterslang- en krijttesten indiceren uitsluitend of er wel dan niet contact is tussen de rubberen pakking en de compressie balk. Plekken waar uitsluitend een licht contact is kunnen eenvoudig openen als een schip verbuigt in zwaar weer onderweg, waardoor water kan infiltreren en de lading beschadigen. Met andere woorden, waterslang- en krijttesten bieden geen informatie omtrent de compressie status en van hoe de rubberen pakking/afsluitsysteem zal presteren als het schip verbuigt gedurende de reis.

Ultrasone dichtheids controle met de SDT SherLog ultrasone detector verschilt met de bestaande methoden als waterslang- en krijttesten in die wijze, zodat een surveyor wel direct informatie verkrijgt van de compressie status van de rubberen pakking. Zoals eerder opgemerkt is het belangrijk te bepalen of de rubberen pakking nog steeds in staat is om de bewegingen en verbuigingen op te vangen als het schip in dynamische condities op zee is. Juist in deze conditie is een geheel dichte afsluiting noodzaak.

Hoe werkt ultrasoon testen?

Het principe van het ultrasoon testen is eenvoudig. Nadat de ruimen gesloten en gekneveld zijn wordt een ultrasone zender welke ultrasone signalen genereert en uitzendt, in het ruim geplaatst (leeg of met lading). De surveyor of inspecteur benut vervolgens de ultrasone detector SDT SherLog om buiten het ruim te luisteren naar de ultrasone signalen van de zender. Alle ultrasone signalen welke door het luikendeksel afsluitsysteem heen komen, kunnen gemakkelijk worden waargenomen, maar ook even gemakkelijk kan de precieze locatie van een lek worden aangewezen. Vanzelfsprekend kunnen ook alle andere openingen zoals ventilatoren, patrijspoorten, toegangsluiken, etc. welke dicht moeten zijn, hierop worden getest.

Afbeelding: Sherlog Multi - transmitter Afbeelding: ultrasoon testen

Afbeelding: ultrasoon testenAfbeelding: ultrasoon testenAfbeelding: ultrasoon testen

De verkregen meetresultaten kunnen worden genoteerd, opgeslagen voor verdere inspectie en analyse, maar ook worden overgebracht naar een PC voor snelle een eenvoudige rapportage.

Afbeelding: de verkregen meetresultaten kunnen worden genoteerd, opgeslagen voor verdere inspectie en analyseAfbeelding: de verkregen meetresultaten kunnen worden genoteerd, opgeslagen voor verdere inspectie en analyseAfbeelding: de verkregen meetresultaten kunnen worden genoteerd, opgeslagen voor verdere inspectie en analyse

De SherLog TA: door Class gecertificeerd instrument en werkwijze

De SDT SherLog biedt ongekende en niet eerder vertoonde precieze en betrouwbare dichtheids controle mogelijkheden. Dit is een van de redenen waarom het SDT SherLog ultrasone dichtheids controle instrument gecertificeerd werd door diverse IACS en Non-IACS Classificatie Maatschappijen, bijvoorbeeld LRS, ABS, DNV, RMRS en HRS. Totnogtoe is de SherLog TA nog steeds het enige instrument in zijn klasse dat zoveel type certificaten van hoog niveau heeft.

Logo DNVLogo: HRSLogo: Lloyd's RegisterLogo: ABSLogo: PC

Het SDT – IMCS training- en certificatie schema:

“Men wordt niet ineens de beste Dokter, welke de beste diagnoses stelt, omdat u ineens de beste stethoscoop heeft”.

Als de producent van de SherLog ultrasone dichtheids controle apparatuur is SDT zeer begaan met het correcte gebruik van de apparatuur welke noodzakelijk is, om precieze en betrouwbare test resultaten te verkrijgen. SDT beseft dat het belangrijk is om goed bekend te zijn met alle onderdelen, welke geïnspecteerd dienen te worden.

Om deze reden werd, ook met het oog op IACS UR Z17, in samenwerking met IMCS – België (Antwerpen) – Marine Consultants en lid van de IMCS Group of Companies Ltd. – een training opgezet. In deze luikendeksel/ultrasone dichtheids controle training leert men meer over ultrasoon geluid, het juiste gebruik van de SDT SherLog TA ultrasone detector, relevante regelgeving van de maritieme industrie, luikdeksel design, onderhoud en reparaties.

Afbeelding: training Afbeelding: training Afbeelding: training

Deze samenwerking resulteerde in een training van 2,5 dag, waarbij ook een praktisch gedeelte aan boord van een schip is inbegrepen. De SDT – IMCS luikendeksel training wordt jaarlijks in diverse delen van de wereld gehouden. De training werd in 2003 door Nautische Instituut geaccrediteerd. Kandidaten welke het examen aan het eind van de training met goed gevolg afsluiten ontvangen “Cerificate of Qualification”, ook worden zij opgenomen in de steeds maar groeiende lijst van “Certified Surveyors”.

Lijst van gecertificeerde gebruikers van het ultrasone luikdeksel dichtheidssysteem

Bovenstaande maakt duidelijk dat SDT niet uitsluitend een ultrasoon dichtheids controlesysteem heeft ontworpen, maar juist een nieuw concept inclusief een begrijpelijk en uitgebreid trainingspakket om haar klanten te voorzien van “best practice” details en noodzakelijke informatie om juiste resultaten te verkrijgen.

SDT/IMCS SherLog training voor luikdeksel dichtheids controle

Download folder