De precisie van Ultrasoon

PERSLUCHT

ULTRASOON LEKDETECTIE HANDBOEK

Afbeelding: Ultrasoon Lekdetectie apparaat

Ralteco B.V. Ultrasonic Detection Equipment

POB 134 7480 XT Haaksbergen

T 053 – 436.6241 F 053 – 436.6240

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website: www.ralteco.nl

INTRODUCTIE

In veel bedrijven veroorzaakt het opwekken van perslucht de op een na resp. de op twee na grootste post van de energienota. Zonder een effectief onderhoudsprogramma, kunnen lekken tot ca. 40% van het totale persluchtverbruik uitmaken. Preventieve maatregelen, waarbij inbegrepen een minimale investering, kunnen het weglekken van een 40% van het totale persluchtverbruik naar een meer te accepteren niveau van 5% terug brengen.

OPZETTEN VAN EEN EFFECTIEF PERSLUCHT LEKDETECTIE MANAGEMENT PROGRAMMA

1.

Uitstippelen van een strategie

Elke te verwezenlijken ultrasone strategie dient een doel te hebben. Wat zijn de doelen van uw perslucht lekdetectie management programma? Onderstaand geven wij een aantal ideeën:

·

Handhaven van een standaard 5% lekverlies

·

Vergroten van uw compressor gebruiksduur

·

Vergroten van de personeelsgewaarwording m.b.t. energiebesparing, en met perslucht besparing in het bijzonder

·

Verbind hieraan continue controle van het systeem, zowel om reden van integriteit als ook om reden van veiligheid

·

Personeel opleidingstraject betreffende perslucht methodieken

·

Verminderen van energieverspilling

Schrijf uw doelen op en publiceer deze in een omgeving, waar deze continue onder de aandacht van een ieder zijn. Uiteraard zullen in de ontwikkelingsfase van de strategie vragen m.b.t. de huidige staat van de persluchtinstallatie naar voren komen. Het onderhouden resp. beheren van een persluchtsysteem bestaat uit meer zaken dan uitsluitend het opsporen (en repareren) van lekken; het gaat om de algehele controle van het persluchtsysteem en het vinden van zaken welke verbeterd kunnen worden. Het wereldwijde web geeft heel veel informatie, ook goed bekendstaande consultantbedrijven zijn daar te vinden, welke uitsluitend m.b.t. energiebesparing en persluchtsystemen kunnen adviseren.

2.

Ontwikkelen van een procedure

Een aantal elementen, welke in elk goed ultrasoon lekdetectie managementprogramma thuis horen zijn:

·

Veiligheid – publiceer een veiligheidshandboek voor ultrasone lekdetectie, het repareren van lekken, en in het algemeen voor de inspectie van het systeem

·

Frequentie – een perslucht onderhoudsprogramma behelst een complete inspectie van uw gehele persluchtsysteem, en wel 3 – 4 keer per jaar. Regelmatige inspecties zorgen ervoor dat nieuwe lekken gevonden worden en bevestigen dan ook dat gemerkte lekken van eerdere inspecties gerepareerd werden.

·

Ken uw systeem – zorg ervoor dat iedereen bekend is met de toevoer zijde, de vraag zijde, het aantal compressoren, de systeemdrukken en alle toevoegingen aan het systeem vanaf de installatie tot de huidige situatie.

·

Tekeningen – zorg voor tekeningen van uw persluchtsysteem en controleer deze op status. Gebruik deze tekeningen om een meetroute uit te zetten; verstrek een kopie van de tekening aan de inspecteur zodat hij tijdens de lekdetectiemeting hierop aantekeningen kan maken. Tenslotte, niemand kan zich aan het einde van een uitgevoerde lekdetectiemeting de juiste positie en het aantal gevonden lekken herinneren.

·

Gereedschap – besluit resp. laat u adviseren welke sensoren (accessoires) het beste voor uw systeem kunnen worden toegepast – zie verder onder paragraaf 3. Vergewis u ervan dat elke gebruiker van de ultrasone detectie apparatuur een voldoende training gevolgd heeft.

·

Vind, label en repareer de lekken

·

Opnieuw controleren van de gerepareerde lekken met de ultrasone detectie apparatuur geeft u de zekerheid dat de reparatie naar behoren is uitgevoerd en dat er tijdens de reparatie geen nieuwe lekken zijn ontstaan. Vergeet hierbij niet, dat de persoon die de reparatie uitvoert niet per definitie dezelfde persoon hoeft te zijn welke de lekken gelabeld heeft.

·

Documenteer en rapporteer alle handelingen; besluit met de gerealiseerde besparingen in verminderd verbruik L/h, energiekosten, etc.

3.

Keuze van het te gebruiken gereedschap

Kies de luchtgedragen ultrasoon sensor(en), welke het beste voor uw systeem kan worden toegepast. De sensoren zijn ontwikkeld voor diverse inspectietypes, en zijn gewoonlijk verkrijgbaar als:

·

Interne sensor

·

Flexibele sensor

·

Parabool sensor

Afbeelding: interne sensor van de SDT170

Elk SDT170 ultrasoon detectie apparaat is standaard uitgerust met een interne sensor voor het opsporen van perslucht en vacuüm lekken. Deze sensor is ideaal voor de alledaagse detectie, vermits de te inspecteren plaatsen veilig zijn voor en binnen bereik zijn van de inspecteur. In combinatie te gebruiken met de precisie indicator set (zie fig. 1) voor het precies aanwijzen van de lekkende plek.

 

 

Afbeelding: flexibele sensor - 550mm of 820 mm lengte

Kies de flexibele sensor (verkrijgbaar in 550mm en 820 mm lengte) voor moeilijk bereikbare meetplekken en bij bewegende delen. De sensor kan in elke gewenste stand worden gebogen.

 

 

 

 

Afbeelding: parabool sensor

Figure 3 – Parabool sensor

·

Op afstand resp. op hoogte gemonteerde leidingsystemen

·

dienen eveneens op lekken te worden gecontroleerd, echter

·

vanwege hun onbereikbaarheid moet men gebruik maken

·

van een ladder, een schaarlift, o.i.d. De uiterst sensitieve

·

parabool sensor geeft ultrasone signalen tot een afstand van

·

ca. 30m weer. Met het ingebouwde laseraanwijspunt kan

·

men de lekken nauwkeurig aanwijzen.

4.

Voorbereiden van het SDT170 ultrasone detectie apparaat

1.

Bevestig de voor de inspectie gekozen sensor op de SDT170 sensor aansluiting en bevestig de hoofdtelefoon. Gebruik de hoofdtelefoon altijd in de fabriek; zonder deze vindt u geen lekken en bovendien wordt uw gehoor beschermd.

2.

Zet de SDT170 ultrasone detector aan.

3.

Controleer of sensor en ultrasoon detector goed met elkaar verbonden zijn (de opgestoken sensor wordt door het apparaat herkend, en is in het LCDisplay links boven continue zichtbaar).

4.

Controleer of het batterijpack voldoende lading heeft om de meetronde te kunnen uitvoeren (het icoontje batterijlading is intermitterend in het LCDisplay rechts boven zichtbaar).

5.

Nadat u zich op de hoogte hebt gesteld van de voor u van belang zijnde veiligheidsvoorschriften, kunt u vervolgens beginnen met de uit te voeren inspectie, waarvan de te volgen routine op de volgende pagina’s wordt omschreven.

Afbeelding: LCD Display

Afbeelding: Functieverklaring SDT170

Figure 6 – Functieverklaring SDT170

Lekken kunnen op een groot aantal plaatsen in een persluchtsysteem ontstaan.
Enkele voorbeelden zijn:

 

 

1. Pijpverbinding

7. Rubberen slang

 

 

2. Automatische afvoer

8. Snelkoppelingen

 

 

3. Droger filter

9. Isolatie klep

 

 

4. Filter / regelaar / smeermiddelen montage

10. Controle klep

 

 

5. Filter / regelaar / coalescentie filter montage

11. Spiraal slang

 

 

6. Regelaar

12. Pneumatische cylinder

5.

Lektest routine

1.

Bepaal met de omhoog / omlaag toetsen de gevoeligheidinstelling van de SDT170, aangepast aan de werkomgeving. Met deze instelling beweegt men de ontvanger en/of de gekozen sensor van rechts naar links, omhoog en omlaag. Beweeg over het te inspecteren gebied tot dat u een fluitend geluid hoort. Luister ernaar en kijk naar de uitlezing op het LCDisplay. Als het fluit geluid te hard is, verminder de gevoeligheid van de SDT170 door op de omlaag pijltjestoets te drukken, tot een comfortabel niveau.

2.

Als er een fluit geluid wordt waargenomen, ga dichter naar de bron van het geluid toe. Druk op de omlaag pijltjestoets om de gevoeligheidinstelling te verminderen als u dichter bij het lek komt en/of het fluit geluid te hard gaat klinken.

3.

In de nabijheid van het lek kan het handig zijn, om met de opschroefbare localisatie set te gaan werken. Let op het LCDisplay om de sterkte van het ultrasone signaal te kunnen waarnemen. Luister naar het harder of zachter wordende geluid. De plek waar het geluid op z’n hardst is, is ook de plek van het lek.

4.

Markeer deze plek en voer de reparatie direct uit, of label de plek voor latere reparatie.

5.

Documenteer de gevonden lekken (zie voorbeeld formulier lekdetectie inspectie). Op de volgende pagina’s worden voorbeeld tabellen weergegeven welke gebruikt kunnen worden om de gevonden lekken te kunnen documenteren en vervolgens te kunnen waarderen.

Onderstaande tabel geeft weer hoe de geleverde perslucht gebruikt wordt aan de vraagzijde, en wel door industrieën, welke geen geschikte perslucht management strategie erop na houden.

Persluchtverbruik in industriële ondernemingen (International Average)

Eindgebruikers en/of gereedschapvereisten

43%

Lekkages naar de atmosfeer toe

34%

Oneigenlijk gebruik van perslucht

16%

Reinigingslucht t.b.v. drogers

5%

Beschadigde ontwateringafsluiters

2%

Bovenstaande data is een gemiddelde van de informatie, welke verzameld is door:

Plant Support & Evaluations Inc. – Audit Division

Lekken in een persluchtsysteem zijn de grootste verliezen in elk persluchtsysteem.

www.plantsupport.com

Voorbeeld van een lekdetectie logboek

Datum

Afd.

Lek nr.

Omschr.
(locatie)

Syst.
druk

Syst.
grootte

Syst.
temp.

Lekgrootte
of uitlezing
in dBµV

Lek-
type

Waarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda t.b.v. lekdetectie logboek

Datum

datum waarop de inspectie werd uitgevoerd

Afdeling

persluchtgebruiker, bijvoorbeeld: productie 1, verpakking, etc.

Lek nr.

label resp. werkorder nr.

Omschrijving (locatie)

algemene omschrijving, bijvoorbeeld: boven temperatuurwisselaar, B2312 instrument luchtsysteem, roestige fitting oostel. zijde separator tank

Systeemdruk

bedrijfsdruk van het systeem

Systeemgrootte

Ø 25mm knietje, Ø12mm buis, etc.

Systeemtemperatuur

op het naakte buis oppervlak meten als er geen temperatuurmeter geïnstalleerd is, nooit op het isolatie oppervlak meten

Lekgrootte of uitlezing in dBµV

speldenprik; 0,01mm; vermeld de uitlezing van de ultrasone detector

Lektype

speldenprik, lasnaad, fitting, afdichting, dichtring, etc.

Waarde

SCCM / SCFM uitlezing via de massflow sensor resp. de gecalculeerde waarde verkregen via de dB waarderingstabel

Volume flow van lucht

Het kwantificeren van een lek (flow van lucht) door het trekken van een correlatie tussen de Decibel en L/h resp. SCCM – SCFM dient met grote voorzichtigheid te worden uitgevoerd. Veel factoren kunnen het decibelniveau van een lek beïnvloeden. Het is dan ook belangrijk dat een gebruiker elk van deze factoren begrijpt en goed overweegt, alvorens daadwerkelijk te kwantificeren.

De tabellen op de volgende pagina geven gemeten decibel niveaus van een persluchtlek aan bij elke druk tot en met 10 bar. De dBµV niveaus van de eerste tabel (tabel 1) werden waargenomen door gebruik te maken van de SDT170 ontvanger en diens interne sensor resp. een flexibele sensor. De dBµV niveaus van de tweede en derde tabel (tabel 2 & 3) werden waargenomen door gebruik te maken van de SDT170 ontvanger en de parabool sensor.

Alle ultrasone apparaten (ontvangers) functioneerden bij een center frequentie van 38.4 kHz.

De dBµV metingen werden geregistreerd op het luidste punt van het lek. Omdat in industriële toepassingen de mondingvorm van een lek kan variëren en het luidste punt zelden loodrecht op de lekmonding ligt, is deze meestal in een hoek van ca. 30° te vinden.

Bij toenemende druk zal de flow rate toenemen, en tegelijkertijd zal het ultrasone signaal gemeten met de SDT170 ontvanger simultaan toenemen.

Factoren, welke de resultaten kunnen beïnvloeden

 

Afmeting lek monding, vorm, configuratie

 

Turbulentie en parasitair ultrageluid

 

Afstand van de ultrasone sensor tot het lek

 

Positie van de ultrasone sensor m.b.t. de richting van het lek

 

Ontvanger transducer karakteristieken, conditie, kalibratie

 

Temperatuur en vochtigheid van de door het lek ontsnappende perslucht

 

….. deze en andere factoren kunnen metingen beïnvloeden

Kennisgeving

De waardes welke in deze en volgende tabellen vermeld worden zijn indicatief. Zij worden uitsluitend om redenen van duidelijkheid aangehaald en dienen uitsluitend als leidraad.

Waargenomen met SDT170 ontvanger en diens interne sensor resp. een flexibele sensor, systeemdruk 1 tot 10 bar, afstand 2 m

Afbeelding: waargeneming met SDT170 ontvanger en diens interne sensor resp. een flexibele sensor

Waargenomen met de SDT170 ontvanger en de parabool sensor, systeemdruk 5 tot 10 bar, afstand 2 m

Afbeelding: waargeneming met de SDT170 ontvanger en de parabool sensor

Waargenomen met de SDT170 ontvanger en de parabool sensor, systeemdruk 5 tot 10 bar, afstand 5 m

Afbeelding: waargeneming met de SDT170 ontvanger en de parabool sensor

Tabel: gat grootte, lekkage en vermogensverlies

Afbeelding: Tabel: gat grootte, lekkage en vermogensverlies

Dit ultrasoon lekdetectie handboek voor perslucht is een vertaling van de Engelstalige versie. Alle hierin opgenomen berekeningen, diagrammen, etc. zijn berekend resp. geschreven voor de elektronicacomponenten, zoals die worden toegepast door SDT International N.V. / S.A. Een correlatie naar andere dan de omschreven elektronicacomponenten is fictief.

Aan de Engelstalige versie werkten mee:

·

SDT International N.V. / S.A., en aan resp. met haar gelieerde ondernemingen

·

International Plant Support & Evaluations Inc.

·

Atlas Copco

De ultrasone detectie apparatuur van SDT International N.V. / S.A. wordt naast de omschreven toepassing perslucht o.a. toegepast bij:

·

dichtheidsmetingen van vacuümsystemen, automobielen en hieraan gerelateerde producten, vliegtuigen, schepen, andere

·

conditiemetingen van aan mechanische wrijving onderhevige producten, bijvoorbeeld: condenspotten, afsluiters, lagers, tandwielkasten, koppelingen, andere

·

lek verliesmetingen elektrische opwekking – en distributieapparatuur

·

vele andere en hier niet genoemde toepassingen binnen de gehele industriële keten

De eerder beschreven toepassingen en gemeten waarden berusten op ervaringen, en deels op berekeningen. Derhalve kunnen zij geen absolute leidraad zijn, noch houden zij enige aanbeveling van de leverancier in. Gebruikers worden uitdrukkelijk verzocht hun eigen bevindingen en historie op te bouwen en vast te leggen.

Ralteco B.V. is importeur van:

·

ultrasone detectie apparatuur

·

ultrasone wanddiktemeters

·

ultrasone laagdiktemeters

·

ultrasone reinigingsbaden

·

technische endoscopen

·

specifieke gas lekzoekers

Deze producten worden door ons verkocht; wij adviseren, bieden producttraining, reparatie en onderdelenservice.

Ralteco B.V. Ultrasonic Detection Equipment
POB 134 7480 AC Haaksbergen
T 053 – 436 6241 F 053 – 436 6240
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website: www.ralteco.nl