De precisie van Ultrasoon

Ultrasone toepassingen in voorspelbaar onderhoud (PdM)

Afbeelding: Logo SDT Hear More

Akosestische Vibratie Monitoring van (kogel)lagers m.b.v. ultrasone signalen

Akoestische (kogel)lagersmering m.b.v. ultrasone signalen

Testen van hydraulisch gevulde systemen m.b.v. ultrasone signalen

Testen van condenspotten m.b.v. ultrasone signalen

Testen van afsluiters m.b.v. ultrasone signalen

Opsporen van pomp cavitaties m.b.v. ultrasone signalen

Opsporen en onderzoek van elektrische effecten

De bijdrage van ultrasoon geluid tijdens machinecontroles

Defecten aan roterende machines produceren een breed geluidsspectrum, welke normaliter middels vibratie analyse in lage frequenties worden gecontroleerd. Echter, specifieke defecten produceren akoestische golven met een rijke inhoud in de hoge frequentiegebieden: het botsen van lagers en tandwielen, frictie of wrijfsel van smering en cavitaties van pompen.

Hieruit voortvloeiend is het significante voordeel van ultrasoon geluid in vergelijking met vibratie analyse, dat controles op lager- en tandwieldegradatie snel kunnen worden uitgevoerd, zonder dat er een maskering van signalen, zoals in de lage frequentiegebieden, optreedt. Bovendien functioneren de ultrasone resonantie sensoren als mechanische versterkers van de hoge frequenties. Additioneel biedt de SDT270 detector een uitstekende signal-to-noise ratio welke toestaat dat zwakke variaties van achtergrondgeluiden kunnen worden opgespoord.

Ultrasone technologie is een zeer selectieve methode om reeds in een vroeg stadium defecten weer te geven tegenover lage frequentie problemen, met daar bovenop een zeer grote effectiviteit in de controle van machines met (zeer) lage omwentelingssnelheden.

Kiezen van de juiste sensor

RS naald contactsensor

Dit is de generieke gebruikssensor voor alle machine conditiemetingen. Snelle metingen worden hiermee ondersteund.

Meer informatie

Magneetsensor

Dit is een eenvoudig te gebruiken sensor voor mechanische toepassingen; de gevoeligheid is beter dan die van de RS naald contactsensor. Het gebruik ervan wordt geadviseerd bij dynamische metingen en de signaal acquisitie.

De herhaalbaarheid van de metingen is goed.

Het meetoppervlak vooraf goed reinigen.

Meer informatie

RS schroefbare contactsensor

De schroefbare contactsensor heeft de beste gevoeligheid en meet herhaalbaarheid, het is zeker de beste sensor keuze voor dergelijke metingen. Net als de magneetsensor, wordt deze sensor geadviseerd voor dynamische metingen. Echter, voor het gebruik van deze sensor dienen meetplaatjes te worden aangebracht.

Ook voor slecht toegankelijke en potentieel gevaarlijke meetplekken is deze sensor de beste keuze. De sensor dient op voorhand te worden gebruikt voor alle toepassingen met (zeer) lage omwentelingssnelheden.

De meetplaatjes vooraf goed reinigen alvorens de sensor vast te schroeven.

Meer informatie

Flexibele sensor

Zeer goed te gebruiken in situaties, waar het niet mogelijk is een contactsensor te gebruiken.

Ook zeer geschikt bij controles van koppelingen en borstels van DC motoren.

Meer informatie

Belangrijke overweging

Als u eenmaal de meetomstandigheden en een meetplek voor een sensor hebt vastgelegd, blijf deze configuraties dan ook altijd gebruiken. Dit is de enige manier om betrouwbare en herhaalbare meetresultaten te verkrijgen. Deze configuraties zijn zelfs belangrijker dan de keuze voor een sensor.

Ook tijdens het controleren van machines dienen deze aan de vooraf gedefinieerde parameters te voldoen: condities, snelheid, belasting, temperatuur – het zijn belangrijke configuraties om metingen met elkaar te kunnen vergelijken.

·

Meet de omwentelingssnelheid met de ingebouwde RPM sensor en de temperatuur met de ingebouwde thermometer.

·

Bij niet continue draaiende machines dienen de metingen pas te worden uitgevoerd zodra de machine gestabiliseerd en zijn bedrijfstemperatuur bereikt heeft.