De precisie van Ultrasoon

Ultrasone toepassingen in voorspelbaar onderhoud (PdM)

Afbeelding: Logo SDT Hear More

Akoestische Vibratie Monitoring van machinedelen m.b.v. ultrasone signalen

Akosestische Vibratie Monitoring van (kogel)lagers m.b.v. ultrasone signalen

Akoestische (kogel)lagersmering m.b.v. ultrasone signalen

Testen van hydraulisch gevulde systemen m.b.v. ultrasone signalen

Testen van afsluiters m.b.v. ultrasone signalen

Opsporen van pomp cavitaties m.b.v. ultrasone signalen

Opsporen en onderzoek van elektrische effecten

Condenspot controle met behulp van ultrasone signalen

Wat is een condenspot?

Er zijn veel verschillende soorten condenspotten, welke allemaal hetzelfde basisprincipe hebben: automatisch toestaan dat gecondenseerde en niet condenseerbare gassen zoals lucht kunnen ontsnappen en tegelijkertijd een efficiënt thermaal transferproces te handhaven. De meeste condenspotten functioneren door gesloten te blijven bij stoom, enkelen benutten een simpele controleklep om een geregelde hoeveelheid stoom te laten passeren.

Hoe belangrijk is het om niet functionerende condenspotten op te sporen?

Condenspot storingen worden door verschillende problemen veroorzaakt: corrosie, een verkeerd ingeregeld stoomsysteem, engineering en design fouten, ….

Statistieken laten zien dat 15% tot 30% van de condenspotten in de normaal geopende stand blijven hangen (doorblazen). Condenspotten kunnen ook in de normaal gesloten stand blijven hangen of snel fladderen tussen normaal gesloten en normaal open stand. Dergelijk beschadigde condenspotten zullen direct resulteren in verspilde energie en geld vanwege de verloren stoom en inefficiënte hittetransport. Indirect zullen ook de voortijdige uitval van andere onderdelen van het stoomsysteem vanwege het ontregelde stoomtransport zijn, waterslag en corrosie versneld optreden. Dit zal alles zal tot voorspelbare resultaten leiden (afname van de fabrieksveiligheid, ongekend verlies aan effectiviteit, niet geplande productie stop, …).

Efficiënte detectie van condenspot problemen: een combinatie van technieken

1. Visuele inspectie

Tijdens een visuele inspectie zal men de uitlaatklep op functie controleren. Dit betekent, dat men levende stoom in de atmosfeer moet laten ontsnappen, hetgeen de directe veiligheid in gevaar kan brengen. Juist ook omdat men een normaal gesloten deel van het systeem opent, is dit niet een 100% betrouwbare test. Visuele inspectie is wel belangrijk, omdat een geoefende persoon vroegtijdig problemen kan ontdekken, welke uiteindelijk tot condenspot problemen kunnen leiden.

2. Thermische inspectie

Contact resp. non-contact temperatuurmetingen zijn een andere veelgebruikte methode om een condenspot te testen. Met temperatuurmetingen stroomopwaarts en stroomafwaarts kan men condenspotten ontdekken welke in de stand normaal open zijn blijven hangen. Echter maken variabelen in het systeem zelf een temperatuurcontrole minder accuraat. Thermische controles zijn nuttig temperatuurverliezen op te sporen, maar ook overbelasting en drukopbouw. Uitsluitend vertrouwen op thermische inspecties geeft u onvoldoende zicht op uw stoomsysteem.

3. Ultrasone inspectie

Ultrasone inspecties verbinden alle andere inspecties, waardoor niets over het hoofd wordt gezien. Condenspot controles met ultrasone technologie biedt u zeer veel voordelen: een condenspot in de fase voorafgaand aan de storing veroorzaakt onthullende ultrasone signalen. Met de SDT technologie kunnen deze signalen worden gedetecteerd, en vervolgens worden vertaald naar hoorbare en analyseerbare signalen. De ultrasone detectoren van SDT veranderen nauwkeurig specifieke ultrasone frequenties in hoorbare frequenties welke een controleur in staat stellen, zich een duidelijk beeld van het binnenste van een condenspot te vormen.

Als voorbeeld dient onderstaand thermisch beeld, welke ons door Absolute Infrared Inspection Services of Erie, PA, USA ter beschikking werd gesteld. Het beeld is genomen door een Level II Infrarood inspecteur.

Thermisch beeld – condenspot lijkt in orde

Digitaal beeld van dezelfde condenspot

Afgaand op uitsluitend het thermische beeld lijkt de condenspot in orde te zijn. Dezelfde inspecteur besloot echter ook naar de ultrasone signatuur van de condenspot te luisteren, hiervoor gebruikte hij de SDT170MD uitgerust met de contact probe, het ultrasone geluid werd opgenomen: geluidsfile ophalen en invoegen, luistervink toevoegen Duidelijk blijkt nu dat de condenspot reeds mechanisch beschadigd is en niet z’n functie kan vervullen.

Dit is maar een van de vele voorbeelden, hoe gecombineerde PdM technologieën, zoals Infrarood, Vibratie en Ultrasoon, complementair met elkaar een duidelijk beeld kunnen schetsen over de gezondheid van uw productie installaties.