De precisie van Ultrasoon

Ultrasone dichtheidscontrole van luikendeksels en on-board toepassingen in voorspelbaar onderhoud (PdM)

Afbeelding: Logo SDT Hear More

On-board ultrasone toepassingen in voorspelbaar onderhoud (PdM)

Ultrasone dichtheidscontrole van luikendeksels

Een van de vele ultrasone toepassingen is het testen van en controleren op dichtheid van drukloze vaten. Het ruim van een schip is in alle regel een dergelijk drukloos vat. Met deze technologie kan men zeer veel structuren op dichtheid testen, bijvoorbeeld luikendeksels, waterdichte deuren, ventilatoren, …. Het genereren van een duidelijk herkenbaar ultrasoon signaal geschiedt met behulp van een zender SDT 200mW voor kleine volumes en met de SDT #8 MS voor grotere volumes. De zender wordt in het te testen volume geplaatst.

Ultrasoon signaal dringt door elk gegeven materiaal en materiaalsamenstelling heen, bijvoorbeeld door compressie balken, barsten, gaten, etc. Het ultrasone signaal kan eenvoudig worden waargenomen en gemeten met de SDT SherLog ultrasone detector, uitgerust met een flexibele sensor.

In acht te nemen grondbeginselen tijdens het uitvoeren van dichtheidstesten aan luikendeksels met behulp van Class Type Approved ultrasoon detectie apparatuur:

Voordelen

Het testen van luikendeksels of andere installaties welke toegang tot laadruimtes geven (boegdeuren, kleppen, rampen, etc.) met ultrasoon detectie apparatuur biedt een surveyor of inspecteur tal van voordelen, bijvoorbeeld:

·

Betrouwbare, niet destructieve testmethode met herhaalbare resultaten

·

Het op de millimeter aantonen van plekken, waar onvoldoende compressie aanwezig is – er is geen tijdverslindende zoektocht nodig om lekken te vinden, het lek kan precies worden aangetoond, waardoor lokale reparaties wellicht afdoende zijn

·

Een duidelijk beeld betreffende de compressie status

·

Snelle en eenvoudige testmethode, zonder dat assistentie van de scheepsbemanning nodig is – behalve dan wegens supervisie en veiligheidsaspecten

·

Kan zeer goed worden gebruikt in ruimen, waar de lading ontvankelijk is voor water

·

Kan worden gebruikt ongeacht de weercondities

·

Kan worden gebruikt voor het testen op zowel weerdichtheid en voor lucht / gasdichtheid

·

Lekken kunnen ook worden gevonden zonder de hulp van een zender, vooropgesteld dat het te testen compartiment onder overdruk wordt gebracht. Lucht welke door kleine openingen ontsnapt veroorzaakt frictie op het lekoppervlak waardoor ultrasoon geluid ontstaat, hetgeen kan worden opgespoord met de SDT SherLog ultrasone detector.

Door wie te gebruiken?

Class Type Approved apparatuur kan worden gebruikt door Classificatie Maatschappijen, gekwalificeerde operators / serviceverleners, surveyors, scheepsbemanning, reparatie werven – allemaal om te bepalen, of er plekken aanwezig zijn waar de nodige compressie ontbreekt.

Meer informatie over de training Luikendeksel dichtheid / Hatch Cover Tightness Testing